Lepiej ubiegać się o wierzytelność w banku czy pożyczkę bez BIK?

W większości wypadków o pozyskiwaniu akcesoryjnych pieniędzy w formie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka czy też kredyt. Mimo to należy odseparować te dwa pojęcia - przypisując im tym samym podmioty u których staramy się o zastrzyk pieniężny.

De facto o pożyczkę ubiegamy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - z reguły są to prywatne przedsiębiorstwa lub osoby posiadające wystarczający zasób pieniężny. Umowa obowiązuje w oparciu o Kodeks Cywilny. Z kolei jeżeli mowa o kredytach - powinniśmy jednoczyć z tym wyrażeniem wyłącznie banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające w oparciu o prawo bankowe. W tym wypadku finanse na kredyt udostępniane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

Niejednokrotnie na przeszkodzie wzięcia kredytu bankowego staje jednakowa sprawa. Banki chcą wiedzieć na co potrzebne są nam finanse o które się staramy i chcą mieć wgląd do adaptacji naszego zamiaru kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie podajemy zamiaru pozyskiwania wierzytelności. Oprócz tego pożyczki mogą zostać przekazane nam w formie gotówki lub przelewu. Platforma bankowa za to opiera się jedynie na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela.

W jaki sposób są tworzone umowy w obu formach zaświadczania usług kredytowych? Wskazane jest zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie wydatnie. Umowa o pożyczkę może pozostać spisana bądź zawarta w formie ustnej ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tu wielkie pole do negocjacji, bo podpisując umowę wolno scharakteryzować również termin oddania całej wierzytelności jak i wartość całkowitej pożyczki. Dodatkowo pożyczający nie analizuje swojego wierzyciela w BIK-u. W ten sposób zapożyczenie zapewnia znaczne pole manewru i swobodę.

Kredyt który użycza nam bank jest regulowany podpisaną przez dwie strony w umowie, pod rygorem odejścia od postanowień w momencie niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy określane są zasady i termin spłaty całkowitego zobowiązania, i tak kluczowe elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się również reguły zmian warunków tejże umowy.