pozabankowa pożyczka bez BIK

Pożyczka a kredyt – różnice prawne

W tym wpisie przyjrzymy się różnicom prawnym między pożyczką a kredytem.

Kredyty są regulowane przez prawo bankowe. Ustawa ta definiuje umowę kredytu jako sytuację, w której bank decyduje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na oznaczony w umowie czas z przeznaczeniem na dany cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu na określonych warunkach wyszczególnionych w umowie oraz zwrotu całej kwoty kredytu wraz z odsetkami w wyznaczonych terminach spłaty i zapłacenia prowizji. Nadzór nad bankami udzielającymi kredytów sprawuje wiele instytucji na czele z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pożyczki i zasady ich udzielania są regulowane prawnie w Kodeksie Cywilnym. Według tego aktu, zawierając umowę pożyczki przenosimy na własność pożyczkobiorcy daną sumę pieniędzy albo daną rzecz, jednak nie musi być tu określony cel przeznaczenia. Pożyczkodawca zobowiązuje się zwrócić je w ustalonym terminie. Nadzór nad firmami udzielającymi pożyczek sprawuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Czytaj dalej